';

Vintergraving

Benytt sjansen:
Mange fordeler ved graving om vinteren.

1) Frost i bakken reduserer tilgrising av eiendommen på de steder der arbeidet skal foregå
2) Grøftens omfang i bredde blir redusert. Dette fordi frosten skaper større stabilitet i grøfteveggene
3) Hagen benyttes i mindre grad om vinteren.
4) Etterarbeid kan igangsettes før vekstsesong starter til våren, fordi massene har sunket ferdig.
5) En utsettelse av arbeidene til våren kan føre til lange ventetider før arbeidene igangsettes. Bransjen har da mye å gjøre og lange ventelister.
Dessuten er dette en tid da hagen igjen blir tatt i bruk etter vinteren.
6) Hagen kan tas i bruk relativt tidlig på våren.

Rørinspeksjon | NRC Gravco

6% vinterrabatt:
Du kan oppnå bedre rabatt ved graving om vinteren. Ta kontakt så får du vinterrabatten din: post.gravco@nrcgroup.no eller Tlf: 22308420

Les også om Oljesanering under fanen » Tømming av oljeutskiller»