Vakumsuger/blåser

Med større krefter enn vanlig tankbil kan denne bilen tømme alle typer masser, våte som tørre.

Supersuger kan benyttes ved de fleste oppdrag, være seg gravejobber, tømming av søppelsug,
leca, leire, pukk, stein osv.

Bilen kan også blåse inn masser, som er perfekt ved arbeid i vanskelig og trange områder som f,eks kjellere, smug og hager med trang tilkomst.

Ingen jobb for stor eller vanskelig for en supersuger

Vi dokumenterer rørinspeksjonen:

I etterkant av en rørinspeksjon vil vi sende deg god dokumentasjon fra inspeksjonen. Del 1 av rørinspeksjonsrapporten er skriftlig og forklarer hva som er oppdaget, samt et skjema hvor teknisk data er notert. Del 2 av rørinspeksjonsrapporten er filmopptaket. Dette komprimeres og sendes deg på mail.

Rørinspeksjonen gir deg god dokumentasjon, som kan benyttes i forsikringssaker og i forbindelse med salg av bolig og eiendom og ved ferdigstilling av nybygg.

Har du gjentagende blokkeringer på ledningen din så vil det være fornuftig å foreta en rørinspeksjon. Dette vil avdekke eventuelle feil og mangler, og danne et godt utgangspunkt for hvordan man skal utbedre en eventuell feil, da gjerne før den blir et akutt problem.