';

Vakumsuger/blåser

Med større krefter enn vanlig tankbil kan denne bilen tømme alle typer masser, våte som tørre.

Supersuger kan benyttes ved de fleste oppdrag, være seg gravejobber, tømming av søppelsug,
leca, leire, pukk, stein osv.

Bilen kan også blåse inn masser, som er perfekt ved arbeid i vanskelig og trange områder som f,eks kjellere, smug og hager med trang tilkomst.

Ingen jobb for stor eller vanskelig for en supersuger