';

Utbedring av vann og avløp

Vi vet hvor viktig det er å være raskt på stedet……

En vannlekkasje eller en avløpsblokkering vil som regel føles svært ubehagelig. Ta kontakt med oss dersom du mistenker at noe er galt og at du behøver utbedring av vann og avløp. En samtale kan både gi deg og oss, nyttig informasjon om hvordan problemet kan løses. NRC Gravco AS har spesialisert seg på arbeider med vann -og avløpsledninger, og har årelang erfaring og er en komplett leverandør. Vi har maskiner og utstyr til å utføre både enkle og krevende arbeider. Solid økonomi og årelang erfaring gir deg som kunde trygghet.

Problemer med vannrøret? Behov for utbedring av vann og avløp? Her er noen nyttige tips:

«Suser» det i vannrøret ditt, har du fått mindre vannmengde i røret, eller har du bare fått dårligere trykk på vannet? Dette er ofte tegn på at du kan ha en vannlekkasje på rørene i bakken utenfor huset ditt. 

Dersom du over en lengre periode registrerer stadig dårligere vanntrykk -og mengde vil dette ofte være grodde rør eller grodd tilknytningspunkt på hovedledning. 

Dersom du mister vannet ditt fullstendig en kald vinterdag, kan dette også skyldes frosne rør. Vi bemerker likevel at det alltid vil være fornuftig å ta kontakt med vannverket der du bor for å høre om de har registret feil på hovedledningen i ditt område.

Ta kontakt med oss, vi kan svare på alle dine spørsmål og bistå ved behov for utbedring.

Problemer med avløpsrøret? Her er flere nyttige tips for utbedring av vann og avløp:

«Bobler» det i avløpet, renner vannet tregt ned, eller kommer vannet rett og slett tilbake?
Kontakt oss og vi kan hjelpe deg med å finne det beste tiltaket.
Ved fullstendig blokkering bør forbruket stoppes. I en leilighet hvor du ikke har kontroll over andres forbruk, kan dette få store konsekvenser. Alle naboer må varsles raskt og stopp vanntilførsel ved å slå av hovedstoppekranen, til boligen/komplekset. I første omgang, ved en blokkering, vil vi sende ut en Høytrykksspylebil for å åpne avløpet ved spyling. Vår operatør vil ofte kunne fortelle deg om det foreligger mistanke om feil på avløpet. Dersom vi mener at du har en skade på avløpet bør det foretas en rørinspeksjon, les mer om dette, under «Rørinspeksjon av avløpsledninger» Denne vil fortelle både deg og oss om problemets art, men også hvor skaden er. En slik rapport vil nesten alltid være nødvendig før en eventuell utbedring kan skje.

Etterarbeider: 

Du har full garanti på vårt arbeid.  Vi setter hage og uteområder i stand etter graveprosjektene, om dette er ønsket. Det vil alltid bli ryddet opp og planert, men det er mulihet for å bestille plen, ved såing eller ferdigplen, nedsetting av hekk, kantstein, steinmur osv… Ta kontakt med oss og hør hva vi kan gjøre for din hage når graveprosjektet er ferdig.
Les også om Oljesanering under fanen » Tømmimg av oljeutskiller»