';

Tømming av sandfang/slamkummer

Vi tømmer og rengjør sandfang og slukrister. Våre kombibiler er utstyrt med store tanker og effektivt høytrykksspylerutstyr. Dette gjør at vi kan utføre arbeidet raskere, enklere og med et meget godt resultat. Vi har både store og små tankbiler. Den minste er 195cm høy og kommer inn i garasjeanlegg og P-Hus, den største kan lastes med 13 m3.

Vi er raskt på stedet, fordi vi vet at dette er viktig!

Vedlikehold er viktig:  
Fulle sandfang og slamkummer/rister vil omsider føre til blokkering av utløpet fra kummen. Vannet vil stige og dette kan få alvorlige konsekvenser for omgivelsene og skape store skader på eiendom og materiell. Det er derfor viktig å sørge for jevnlig tømming av kummer. Borettslag/sameier og større industrieiendommer bør derfor sørge for å ha faste avtaler på tømming av kummer. En slik avtale innebærer at vårt firma kommer til faste avtalte intervaller.

Er du i tvil – få utført rørinspekjson! | NRC Gravco
Ta kontakt for tømmeavtale:
T. 22308420 eller post.gravco@nrcgroup.no
eller ring vår salgskonsulent:
Sven Alfsvåg: 93466107