';

Tømming av fettutskillere

Tømming av fettuskillere skal skje minst fire ganger pr. år eller oftere avhengig av tankens kapasitet, type drift på stedet og kommunens bestemmelser. Man er pålagt gjennom offentlig regelverk å ha en tømmeavtale med en godkjent transportør. Vi har avtaler med lovlige mottaksstasjoner for fettholdig avfall.
Våre tankbiler har stort tankvolum, vanntanker og kraftig høytrykksspylerutstyr, slik at fettutskilleren blir både tømt og rengjort.

Offentlig krav:
Eier av anlegg for fettutskiller er pålagt følgende :
1. Å registrere sin fettutskiller hos offentlig instans i kommunen der anlegget befinner seg.
2. Ha tømmeavtale med godkjent firma for tømming av utskilleren.

Vi kan tilby deg tømmeavtale:
Vi påtar oss gjerne ansvaret for alt dette. Bestill en avtale med oss for fast tømming, så sørger vi for at Deres bedrift følger de regler som er pålagt for en slik installasjon.

Ta kontakt for tømmeavtale: T. 22308420 eller post.gravco@nrcgroup.no
eller ring vår salgskonsulent:
Sven Alfsvåg: 93466107