';

Rørinspeksjon -av avløpsledninger

Er du i tvil – få utført rørinspeksjon!

Ved rørinspeksjon av avløpsrør finner man alle feil og mangler i avløp og rør. Det er viktig å oppdage feil for å kunne forebygge, da konsekvensene kan bli svært store.

Under rørinspeksjonen vil kameraet kunne oppdage feil som: vannfylling, motfall, bruddskader, ujevnheter i rørvegger, avleiringer, synlige pakninger, hull og sprekker, røtter, rotter og fremmedlegemer. Feil på rørledninger kan skje over tid gjennom slitasje, av ytre påvirkning og feil kan gjerne oppstå uten forvarsel.

Man kan med stor fordel få utført rørinspeksjon ved kjøp og salg av bolig og eiendom, og etter oppussing og renovasjon av disse. Med en slik inspeksjon i hånden vil man da være i forkant av eventuelle problemer.

Vi dokumenterer inspeksjonen:

I etterkant av en rørinspeksjon vil vi sende deg god dokumentasjon fra inspeksjonen. Del 1 av rørinspeksjonsrapporten er skriftlig og forklarer hva som er oppdaget, samt et skjema hvor teknisk data er notert. Del 2 av rapporten er filmopptaket. Dette komprimeres og sendes deg på mail.

Vi gir deg god dokumentasjon, som kan benyttes i forsikringssaker og i forbindelse med salg av bolig og eiendom og ved ferdigstilling av nybygg.

Har du gjentagende blokkeringer på ledningen din så vil det være fornuftig å foreta en rørinspeksjon. Dette vil avdekke eventuelle feil og mangler, og danne et godt utgangspunkt for hvordan man skal utbedre en eventuell feil, da gjerne før den blir et akutt problem.