';

Prøvetaking oljeutskillere

Eier av oljeutskiller er pålagt å foreta minst to prøvetakinger av utslipp fra installasjonen pr. år, etter kommunens bestemmelser. Eier skal kunne dokumentere at en slik avtale foreligger med godkjent aktør, ved kontroll fra kommunen. Prøvene blir sendt til laboratorium for testing og svaret sendes eier pr mail av oss når resultatet er klart. Prøveresultatene skal sendes til kommunen.

Ta kontakt for tømmeavtale:
T. 22308420 eller post.gravco@nrcgroup.no

eller ring vår salgskonsulent:
Sven Alfsvåg: 93466107