NRC Gravco har et bredt spekter av tjenester og produkter som er nødvendige for å bygge og vedlikeholde infrastruktur i hele Norge. En av tjenestene vi tilbyr er tømming av fordrøyningsbassenger for slam, og vi har en lang historie med å jobbe med ulike typer infrastrukturprosjekter.

NRC Gravcos oppdrag sammen med Norva Øst for å tømme et fordrøyningsbasseng for slam, viser vår evne til å levere kvalitetstjenester og produkter til våre kunder og samarbeidspartnere. Vi vil fortsette å være en pålitelig partner innen bygg- og anleggsbransjen, og vi ser frem til å fortsette å samarbeide med Norva Øst og andre kunder i fremtiden.

Prosessen å tømme et slamfordøyningsbasseng
Prosessen å tømme et slamfordøyningsbasseng