';

Ofte stilte spørsmål

Vanlige spørsmål ved graving på privat eiendom:

1) Kan vi bruke toalett, dusj o.l mens arbeidene utføres?
JA, ved arbeid på avløpsledninger kan toalett, dusj o.s.v i de aller fleste tilfeller benyttes på tilnærmet normalt vis.

2) Hvor lang tid må vi være uten vann ved reparasjon av vannlekkasje?
Gravearbeidene tar normalt sett 1-2 dager, men selve utbedringen tar relativt kort tid, vanligvis maks 1-2 timer. I dette tidsrommet vil vannet til boligen være avstengt. Det kan være lurt å tappe vann i noen bøtter.

3) Hvordan vil vår hage se ut etter at arbeidene er utført?
Ved tilbakefylling vil det bli fylt opp til eksisterende terreng. Videre vil grøften og de berørte graveområder bli planert med maskin. All overskuddsmasse vil bli fjernet. I enkelte tilfeller vil etterarbeide være inkludert i våre priser. Vi ber dem lese vårt tilbud for å se hva som er inkludert, eller ta kontakt med deres prosjektleder hos oss. Det må påregnes synking etter at arbeidene er ferdige, i en periode på 8-12 uker. De kan selv velge å etterfylle med jord, eller de kan benytte oss til etterarbeid. Dersom kvaliteten på det utførte arbeid ikke er i henhold til deres forventninger så ber vi dem ta kontakt med oss

4) Vil arbeidene kunne dekkes av vårt forsikringsselskap?
Reglene varierer fra selskap til selskap, men ofte dekker forsikringsselskaper følgeskader og bygningsmessige skader grunnet blokkeringer på avløpsledninger. De dekker ofte også høytrykksspyling og rørinspeksjon før utbedringsarbeider igangsettes. Graden av dekning er avhengig av type  rør og alder på rørene. Brudd på plast og kobberrør dekkes ofte 100%, mens betong ofte blir gjenstand for aldersfradrag. Eldre rør som jern, lerrør osv er det som regel ingen dekning på. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap og forhør deg om reglene som gjelder deg. Send inn skaderapport når arbeidene er utført og ta gjerne kontakt med oss for assistanse.

5) Er arbeidene meldingspliktige til det offentlige?
JA, de aller fleste arbeider er meldingspliktige. Vi har Sentral Godkjenning og sørger for å ivareta en slik anmeldelse

6) Kan det oppstå tilleggsarbeider?
JA, det kan i enkelte tilfeller oppstå tilleggsarbeider. Det er viktig at de leser forholdene som er tatt i vårt pristilbud. Tilleggsarbeid vil ikke bli påbegynt før varsel er gitt og aksept foreligger. Utover de forbehold som er tatt i vårt pristilbud oppstår det svært sjeldent tilleggsarbeid, men forhold i grunnen som ikke kan «sees med øyet» kan føre til ekstraarbeid.