';

Vakumsuger bistår med fjerning av masser ved Vollebekk T-Bane, før nedsetting av fettutskiller og tilflytting av VA for ny sushi restaurant.

Vi gjør alle slike oppdrag, kontakt oss for mer informasjon.