';

Drenering med NRC Gravco i Oslo og omegn

Hva er drenering?

Drenering er når man leder vann bort eller fjerner vannet. Man vil unngå å samle vann omkring boliger, så det anbefales å hindre at man får fukt i grunnmuren på bygninger og hus. Går det over lengre tid, kan man oppleve råte og fuktsamlinger på grunn av fukten og hvis man ikke har drenert i riktig tid. 

Byggeforskriftene har blitt oppdatert opp gjennom tiden, så det kan være lurt å ta en gjennomgang for å se om det er nødvendig for bygningen å foreta en ny drenering. Dette gjelder spesielt hvis huset begynner å bli noen år. 

Drenering og graving med døgnvakt hos NRC Gravco

Hvorfor er det viktig å drenere?

Det er viktig for innemiljøet og det øker verdien på boligen din. Fuktskader og kondens i kjeller kan oppstå ved kun innvendig isolering. Elektroosmose eller annen innvendig type fuktstopper/fuktsperreløsning, vil ikke fjerne tilsig av vann fra grunnen og inn mot yttervegger. Dermed er utbedring av drenering så viktig for å beholde verdien og øke verdien.

NRC Gravco AS har årelang erfaring med utbedring av drenering rundt boliger og industrieiendommer ved graving. Selv i dag gjøres mange og alvorlige feil ved utbedring av drenering. Det er viktig at arbeidet gjøres riktig og at den leverandør du velger har god erfaring og en solid økonomi. Ved avdekking av grunnmur ved graving anbefales det på det sterkeste å isolere. 

Som kunde har du krav på et oversiktlig tilbud som setter deg i stand til å vurdere de totale kostnader før du setter i gang. Dette får du hos oss. Ta kontakt med oss, så utarbeider vi et pristilbud der anbefalinger og pris klart fremgår. En befaring er uforpliktende for deg som kunde og er selvfølgelig gratis.

Isolasjon når man bestiller drenering

Vi anbefaler å isolere når man først har bestemt seg for å drenere. Grunnen til dette er fordi du kan ha god drenering omkring huset eller bygningen, men temperatur har mye å si. Grunnmuren kan bli kald om vinteren, og på grunn av ulike temperaturer ute og inne, kan det oppstå kondens som igjen kan lede til skader. Samtidig må man se på det langsiktige perspektivet av å drene og isolere samtidig, du senker oppvarmingskostnadene for boligen.

Nyttige tips å ta med seg:

 • Det er mange fordeler med å grave om vinteren – For mer informasjon, trykk på: Vintergraving
 • Skal du bruke kjelleren som oppholdsrom kan det være fornuftig å isolere grunnmuren på utsiden når du drenerer.
 • Kontroller ditt leveransesystem for grunnvann – har du egen overvannskum som er tilknyttet kloakken fra huset ditt, eller har du en spredegrøft for drensvannet/grunnvannet.
 • Går takvannet ned til drenssystemet, eller på overflaten og ut i terreng. Takvann bør ledes til overflaten av eksisterende terreng. Dersom du likevel har valgt å føre taknedløpene via faste rør ned til drenssystemet, så anbefales montering av løvsamlere nede ved terreng. Slike løvsamlere fås kjøpt på de fleste større byggevarekjeder.
 • Har du fall i terrenget bort fra grunnmuren. Dette er viktig.
 • Kontroller selv om fuktigheten i kjelleren er lokal, eller jevnt fordelt over ett større område. Fuktige yttervegger over tid vil skape synlig mugg og saltavleiringer på veggen. Sjekk spesielt godt bak gjenstander som står plassert inntil veggen. Mugg skaper usynlige «sporer» i luften og dette gir dårlig innemiljø og mulighet for allergiske reaksjoner.
 • Dine drensrør skal ligge 200 mm under topp kjellergulv på sitt høyeste punkt. Måling fra senter drensrør.
 • Sjekk om du har grunnmursplater på din grunnmur -disse platene vil du kunne se over terreng.

Vi har mange års erfaring med drenering

Vi har mange års erfaring med å forbedre drenering rundt boliger og industritomter under graving hos NRC Gravco AS. Selv i dag gjøres det mange og alvorlige feil ved utbedring av drenering. For å gjøre det riktig, sørg for at leverandøren du velger har en solid økonomisk stilling og god erfaring. Det anbefales på det sterkeste at det monteres isolasjon når en grunnmur blir utsatt under graving.

Avløp og drenering arbeid på Huk Badeplass
Avløp og drenering arbeid på Huk Badeplass

Avløpssystemet er en integrert del av både bolig- og næringsbygg som bidrar til å fjerne vann fra miljøet. Drenering består av mange komponenter med ulike typer for ulike formål. I tillegg kan disse variere basert på hvor avløpssystemet er plassert og hva dets formål er. Hos NRC Gravco er vi spesialister på å håndtere alle typer drenering.

Avløpssystemer er installert i bolig- og næringsbygg for å fjerne vann. Ved å gjøre det forhindrer det flom, muggvekst, strukturelle skader og muggvekst i bygningen. Den er installert på steder som gangveier og tak hvor vann vanligvis samler seg.

Hva er de forskjellige metodene for drenering?

Vannavløp installeres vanligvis i et bolig eller næringsbygg på forskjellige måter. Hver av disse måtene har sin egen spesifikke funksjon og er avgjørende for å fjerne vann fra stedet.

Skrånings-drenering

Disse er viktige for områder som ligger i skråninger siden de lar vannet strømme fritt ned i stedet for å samle seg. Ved å flytte skrånende rør ned skråningen kan vann uten problemer transporteres bort fra konstruksjonen.

Underflate dreneringssystemer

De er vanligvis plassert i områder som har jord slik at vann ikke kan samle seg i jorda. Vann samles opp av et hovedavløp, og overføres til det med underjordiske rør og grøfter. I tillegg krever installasjon av dem graving og installering på det første jordlaget. De forhindrer oppbygging av gjørme, så det skitne området vaskes bort.

Underflate dreneringssystemer

Avløpssystemet av denne typen er utformet slik at avrenningsvann ledes til hovedavløpet. For å unngå flom eller vannsamling, monteres grøfter parallelt med å inkluderes. Slukene er plassert på bakken og har en liten helling, slik at vann lett kan komme inn i dem.

Overflate Dreneringssystemer - Drenering Oslo
Overflate - Dreneringssystemer

Nedløps og rennesystemer

Et system av takrenner og sluk er bygget rundt en bygning, som utfører funksjonen til å lede vann til bakken fra taket. Enden av systemet har nedløpet i en vinkel for å sikre at vannet går ned i bakken og ikke samler seg.

Drenering i Oslo og omegn - Nedløp og rennesystemer
Nedløps og rennesystemer

Vanlig arbeid med avløpssystemer

Det er en liste over ulike oppgaver som vi utfører når vi jobber med avløpssystemer. Vi er pålagt å arbeide forsiktig og riktig da overvann og kloakk må fjernes fra bygget gjennom disse systemene. Følgende er en forklaring på hva drenering innebærer (det er også mer arbeid involvert):

 • Installere avløp med tilstrekkelig støtte
 • Planlegging og graving av grøfter for sluk som skal monteres
 • Tilkobling og testing av avløpssystemet
 • Fjern eller kutt eventuelle ubrukte eller ødelagte dreneringskomponenter
 • Utskifting eller reparasjon av skadede avløp og andre komponenter
 • Avløpsventiler og inspeksjonssjakter installert
 • Fjerne tilstopping av tette avløp

Fordeler ved riktige avløpssystemer

Når det gjelder avløpssystemer i nærings og boligbygg er det flere viktige faktorer å ta hensyn til. Disse inkluderer:

Holde vann fra å samle seg rundt bygningen. Et avløp kan enkelt brukes til å drenere overflødig vann bort fra en byggeplass. Reduserer sjansen for jorderosjon. Det er viktig å forhindre at jorda i byggeområdet blir gjørmete og vaskes bort. Hagearealer og jordbaserte arealer skal vernes, samtidig som fuktbalansen opprettholdes. Sikre at stedet er sunt. Avløpssystemet sørger for at bygningen er sunn slik at folk kan være inne, ved å spyle ut alt avløpsvann og blokkeringer.
Det er viktig å vedlikeholde og sørge for at byggets avløpssystem fungerer som det skal for helsen til menneskene og selve bygget.

I tillegg til å forbedre innemiljøet, gir det også verdi til hjemmet ditt og gjør det mer verdifullt. Vi i NRC Gravco vet hvordan vi skal jobbe med avløpssystemer og alt arbeid knyttet til disse. Vi kan utføre alle de nødvendige oppgavene for å holde rørene og avløpene i næringsbygget eller boligbygget ditt i funksjon, for eksempel å installere og reparere. I tillegg kan våre spesialister jobbe for å forhindre at avløpet blir tett. Med dyktige metoder og nøye planlegging vil vårt personale kunne fjerne blokkeringen av alle avløp i avløpssystemet. 

En befaring er uforpliktende for deg som kunde og er selvfølgelig gratis, kontakt oss HER! (Du kan oppnå rabatt ved graving om vinteren.)

Bildearkivet vårt fra arbeid i Oslo og omegn