';

Utbedring av drenering

Utbedring av drenering er viktig for innemiljøet og øker verdien på boligen din.

Fuktskader og kondens i kjeller kan oppstå ved kun innvendig isolering. Elektroosmose eller annen innvendig type fuktstopper/fuktsperreløsning, vil ikke fjerne tilsig av vann fra grunnen og inn mot yttervegger. Dermed er utbedring av drenering så viktig for å beholde verdien, i tillegg til å øke verdien på boligen.

NRC Gravco AS har årelang erfaring med utbedring av drenering rundt boliger og industrieiendommer ved graving. Selv i dag gjøres mange og alvorlige feil ved utbedring av drenering. Det er viktig at arbeidet gjøres riktig og at den leverandør du velger har god erfaring og en solid økonomi. Ved avdekking av grunnmur ved graving anbefales det på det sterkeste å isolere. Se mer om dette under fanen: Utvendig Isolering

Som kunde har du krav på ett oversiktlig tilbud som setter deg i stand til å vurdere de totale kostnader før du setter i gang. Dette får du hos oss. Ta kontakt med oss, så utarbeider vi et pristilbud der anbefalinger og pris klart fremgår. En befaring er uforpliktende for deg som kunde og er selvfølgelig gratis.

Utbedring av Drenering | Rørinspeksjon av NRC Gravco

Nyttig tips å ta med seg:

  • Det er mange fordeler med å grave om vinteren – For mer informasjon, trykk på: Vintergraving
  • Skal du bruke kjelleren som oppholdsrom kan det være fornuftig å isolere grunnmuren på utsiden når du drenerer.
  • Kontroller ditt leveransesystem for grunnvann – har du egen overvannskum som er tilknyttet kloakken fra huset ditt, eller har du en spredegrøft for drensvannet/grunnvannet.
  • Går takvannet ned til drenssystemet, eller på overflaten og ut i terreng. Takvann bør ledes til overflaten av eksisterende terreng. Dersom du likevel har valgt å føre taknedløpene via faste rør ned til drenssystemet, så anbefales montering av løvsamlere nede ved terreng. Slike løvsamlere fås kjøpt på de fleste større byggevarekjeder.
  • Har du fall i terrenget bort fra grunnmuren. Dette er viktig.
  • Kontroller selv om fuktigheten i kjelleren er lokal, eller jevnt fordelt over ett større område. Fuktige yttervegger over tid vil skape synlig mugg og saltavleiringer på veggen. Sjekk spesielt godt bak gjenstander som står plassert inntil veggen. Mugg skaper usynlige «sporer» i luften og dette gir dårlig innemiljø og mulighet for allergiske reaksjoner.
  • Dine drensrør skal ligge 200 mm under topp kjellergulv på sitt høyeste punkt. Måling fra senter drensrør.
  • Sjekk om du har grunnmursplater på din grunnmur -disse platene vil du kunne se over terreng.