Administrasjon

Arne Clausen

Daglig leder & Prosjektleder Entreprenør

Ole Jacob Parelius

Prosjektleder Entreprenør

Bente Skotgård

Økonomi Sjef

Terje Hide

Prosjektleder Vedlikeholdsspyling

Thomas Thorvaldsen

Prosjektleder Spyl & Tømmetjenester

Trine A.Scott

Administrasjon, Prosjekt & Markedsføring

Aina Johansen

Administrasjon

Åsmund Eriksen

Kundeansvarlig Entreprenør

Sven Alfsvåg

Kundeansvarlig